Български език за 9. клас


Фокус на обучението по български език в 9. клас и в целия гимназиален курс е текстът. Затова много важен е въпросът защо ще изучаваме текста и как ще го изучаваме. Изучаването на текста има преди всичко практическо значение. Уменията на човека пълноценно да създава свои текстове и да възприема чужди текстове, са условие за постигането на неговите цели и показател за интелигентността му. Тези умения, които се формират в часовете по български език в 9. клас, гарантират успеха на цялостната изява на личността. Учебникът е преработка на най-популярното издание по български език за 9. клас през последното десетилетие. В новия му вариант са осъществени необходимите промени, за да се постигне пълно съответствие с актуалната учебна програма. Учебникът е графично оформен така, че да е удобен за ползване както при екипната работа в клас, така и в процеса на самоподготовката на учениците. 

Просвета - Азбуки

Автори: , ,

Цена: 12.00 лв.
‎В наличност
Година:
ISBN:
9789543601455

Учебници свързани с Български език за 9. клас