Уважами клиенти, ако желаете доставката да бъде до офис на СПИДИ, молим Ви в полето АДРЕС, да напишете точния адрес на офиса.

Учебни тетрадки за 6. клас - български език

Учебните тетрадки по български език за 6. клас, както и работните листове, са изключително полезни за постигането на целите на обучението по предмета. Те са в комплект с учебниците на издателства Просвета - 1945 (водещ автор Весела Михайлова), Булвест 2000 (водещ автор Ангел Петров), БГ Учебник (Иван Инев), Просвета - Плюс (водещ автор Татяна Ангелова), Просвета-Азбуки (водещ автор Милена Васева), Анубис (М. Георгиева), Рива (Ваня Кръстанова) продават се свободно и не са задължителни. В допълнение към тях, съществуват множество одобрени помагала, които съдържат текстове, тестови задачи и граматически упражнения. Предназначени са предимно за самостоятелна, домашна работа, за избираемите часове, като и за осъществяването на контрол от страна на учителите за установяване степента на усвояване на учебния материал. Основните акценти в програмата по български език за 6. клас са формирането на компетентности, обвързани най-вече с успешната комуникация на ученика - създаване на цялостно изказване, представяне на собствена гледна точка, защита на лично мнение, толерантно изслушване на чуждо мнение, умения за работа в екип, за осъществяване на контакти и т. н. Изучава се спецификата на научния текст, сложно съчинено изречение и неговата употреба, сложни глаголни времена, местоимения, правопис и правоговор. Стремежът е за задълбочено осмисляне на езиковите явления, което обогатява лингвистичната култура на децата и подобрява комуникативноречевите им умения. В новите учебници и учебни тетрадки се набляга на работа с цялостни текстове от различни жанрове за постигането на високо ниво на овладяване на уменията за възприемане и анализ, което развива компетентността по български език на учениците от 6. клас.

Учебни тетрадки за 6. клас - български език на фокус

Други от Учебници и помагала 6 клас