Уважаме клиенти, поръчки, направени след 9.00 ч. на 9.11.2023 г. ще бъдат изпълнени след 10 дни. Моля да ни извините.

Учебни тетрадки по математика за 5 клас, сборници със задачи за 5 клас

Популярни учебници и учебни тетрадки по математика за 5 клас, както и сборници са тези на издателство Архимед (Здравка Паскалева и Мая Алашка), тетрадки №1 и №2 на Анубис (водещ автор Теодоси Витанов), №1 и №2 на Просвета - 1945 (водещ автор Мария Лилкова), №1 и №2 на Просвета - Плюс (водещ автор Юлия Нинова) и на Булвест 2000. Книгата за ученика по математика за 5 клас, сборникът с 1325 задачи на Просвета, този на Коала прес, помагалата за ЗИП и тестовете на Веди са почти задължителни за развиването на математическата мисъл и отличната подготовка на учениците. Обучението по математика в 5. клас представлява важен етап от изучаването на този вид знания в училищния курс, тъй като тай е първият клас от прогимназиалния етап на обучение. Това обстоятелство определя важността на правилното организиране и провеждане на учебния процес във всичките му аспекти и до голяма степен осигурява успешното изучаване на математика в следващите класове. В 5. клас учениците ще се запознаят с дробите и трябва да се научат да извършват основните аритметични действия с тях. С тези знания, лесно ще могат да намират част от число, процент и лихва. Ще разгледат нови геометрични фигури - ромб, успоредник и трапец и ще намират лицата и обемите им. Повечето учебници включват задачи, базирани на заобикалящата ни среда, целящи формирането на положително отношение към предмета и мотивация у учениците за придобиване на знания по математика.

Други от Учебници и помагала 5 клас