Уважаме клиенти, поръчки, направени след 9.00 ч. на 9.11.2023 г. ще бъдат изпълнени след 10 дни. Моля да ни извините.

Български език за 11. клас


С настоящото издание на учебника по български език за 11. клас, авторите са си поставили като цел да съдействат за усъвършенстване на езиковата и комуникативната култура на учениците. Те са разработили средство, което помага изграждането на интелигентни и образовани граждани, които свободно и безпроблемно използват ресурсите на българския език. Фокусът в учебника е поставен върху осигуряването на условия за усъвършенстването на възможностите за резултатно използване на книжовния български език в процесите на речевото общуване. Научните сведения и упражненията в учебните практикуми в 11. клас, посветени на прилагането на различни книжовни норми при комуникация (правоговорна, правописна, граматични, пунктуационна), ще подпомогнат развитието на езиковата компетентност и ще бъдат основа за подобряването на езиковата грамотност. Представената в учебника информация, осигурява познания за същността на езиковата култура на личността, от една страна, и умения за разрешаване на казуси във връзка с конкретни комуникативни задачи, от друга страна. Предвидени са дейности, свързани с решаване на конкретни речеви задачи в часовете по български език в 11. клас. Резултатността на този процес е обвързана с работа върху цялостните текстове, с които се откриват урочните разработки в учебника.

Булвест 2000

Автори: , ,

Цена: 12.90 лв.
‎В наличност
Страници:
120
Година:
ISBN:
9789541815298

Учебници свързани с Български език за 11. клас

Други от Учебници и помагала 11 клас Български език