Уважами клиенти, ако желаете доставката да бъде до офис на СПИДИ, молим Ви в полето АДРЕС, да напишете точния адрес на офиса.

Всичко за кандидат-студентите по биология и здравно образование - 2. част - Клетъчна и молекулярна биология


Това е вторият учебник за кандидат-студентите по биология и здравно образование от поредицата от 3 книги „Всичко за...“. Целта на авторите е да осигурят на зрелостниците пълноценна, ефективна и цялостна подготовка за отлично представяне на кандидатстудентските изпити по медицина, дентална медицина и фармация във всички медицински университети в страната. Използването на изданията текущо по време на обучението в 11. и 12. клас ще допринесе до трайното и систематизирано натрупване на знания по биология и здравно образование. Предложените възможности за самопроверка ще доведат до надграждане на знанията и развиване на ключови умения за учене.

Във втория учебник - Клетъчна и молекулярна биология ще откриете 7 глобални теми за структурата и функциите на биомолекулите и клетките от учебната програма по биология и здравно образование в 9. клас и включени в кандидатстудентските конспекти на медицинските университети в страната. Всяка от седемте теми съдържа следните компоненти:

-      Теоретична част – знания по темата, които са систематизирани, надградени, обобщени и богато онагледени със схеми, рисунки и снимки;

-      28 тематични теста по модела на кандидатстудентския изпит по биология и здравно образование в медицинските университети в София, Варна, Плевен и Пловдив с над 1100 задачи и въпроса. Тестовете за всяка тема са дадени в четири варианта и съдържат разнообразни въпроси и задачи, адаптирани според изискванията на отделните университети. В зависимост от изискванията на конкретното висше учебно заведение в тестовете присъстват всички задължителни типове задачи:

-      въпроси с един отговор или комбинация от отговори;

-      дефиниране на понятия;

-      сравнителен анализ на структури и процеси;

-      означаване на схеми и въпроси към тях;

-      коригиране на текст;

-      попълване на таблици;

-      сравнителен анализ на структури и процеси;

-      ситуационни задачи;

-      разработване на части от теми.

Третият раздел включва отговори и пояснения на всички задачи.

Авторите на това учебно пособие са преподаватели в медицински факултети на различни университети в страната, преподаватели по биология и здравно образование в реномирани училища с профил биология, както и дългогодишни участници в комисиите за оценка на кандидатстудентските изпити.

Булвест 2000

Автори: , ,

Цена: 24.90 лв.
‎В наличност
Страници:
208
Година:
ISBN:
9789541816837

Учебници свързани с Всичко за кандидат-студентите по биология и здравно образование - 2. част - Клетъчна и молекулярна биология

Други от Учебници и помагала Кандидат-студенти Химия, Биология