Уважами клиенти, ако желаете доставката да бъде до офис на СПИДИ, молим Ви в полето АДРЕС, да напишете точния адрес на офиса.

Справочник за кандидат-студенти 2024 - 2025 за СУ `Св. Климент Охридски`


Справочникът предлага пълна информация за кандидатстване в Софийски университет " Св. Климент Охридски" в подреден и синтезиран вид. Той е основно помагало за желаещите да учат в най-престижното висше училище у нас. Справочникът се състои от три части: В първата е включен правилникът за приемане на студенти в СУ " Св. Климент Охридски" за учебната 2024-2025 г. Тук са посочени условията и специфичните изисквания за кандидатстване, процедурата и сроковете за подаване на документи, както и графикът за провеждане на конкурсните изпити. Втората част съдържа програмите за всички кандидатстудентски изпити и придружаващите ги методически указания, помощна литература, примерни тестове. Факултетите и специалностите към тях са представени в третата част. Широкият обем от важна и актуална информация прави книжката полезна както за самите кандидат-студенти, така и за учители, преподаватели и родители. "...Мисията на най-старото висше училище е да бъде основният национален висш образователен, научноизследователски, културен и информационен център с високо международно признание и широко културно и обществено значение. В продължение на 128 години Софийският университет формира ядрото на българската интелигенция и просвещава българското национално самосъзнание. Университетът допринася решително за българското участие в световното развитие на науката и образованието и е призван да съхранява, обогатява и пренася през вековете знанието и човешкия стремеж към истината и познанието..."

Университетско издателство `Св. Климент Охридски`
Цена: 15.00 лв.
‎В наличност
Година:

Учебници свързани с Справочник за кандидат-студенти 2024 - 2025 за СУ `Св. Климент Охридски`

Други от Учебници и помагала Кандидат-студенти Справочници за кандидат-студенти