Тестове по математика за 5 клас

Тестове по математика за 5 клас

Издателство: Анубис
Размери: 165 x 235
ISBN: 978-954-42-6763-6
Цена: 3.50лв. 3.33 лв.
Поръчай

Тестове по математика за 5 клас

В настоящия сборник са включени различни видове тестове – за проверка на входящото ниво, тематични и годишни. За улеснение на учителите, които ще ги използват за текущ контрол, по всяка тема са посочени когнитивните равнища и съдържателните области.Тестовете за проверка на входящото ниво съдържат по 25 задачи, структурирани на две равнища. Първото равнище се състои от 15 задачи, с които може да се проверява доколко ученикът е усвоил задължителния общообразователен минимум за 4. клас. Второто равнище се състои от 10 задачи, с които може да се установи до каква степен ученикът е задълбочил знанията си и е развил математически умения и може да се използва за работа в ЗИП. Тематичните и годишните тестове съдържат по 30 задачи, структурирани в три равнища според основните теми в учебното съдържание, подходящи за текущ контрол. Първото равнище се състои от 15 задачи, с които може да се проверява доколко ученикът е усвоил задължителния общообразователен минимум по темата. Второто равнище се състои от 10 задачи, с които може да се установи до каква степен ученикът е усвоил материала, изучаван в ЗИП. Третото равнище се състои от 5 задачи, които имат състезателен характер, и могат да се използват в СИП, както и при подготовка за олимпиади и други математически състезания. В края на всяка тема е поместен ключ с отговорите на задачите.

Случайност + математика

Случайност + математика

Зоя Савова
Изкуства Цена: 7.80лв.

Поръчай Преглед

Тематични и общи тестове по математика върху материала за 5. и 6. клас

Тематични и общи тестове по математика върху материала за 5. и 6. клас

Марина Рангелова
Коала Прес Цена: 4.50лв. 4.28лв.

Поръчай Преглед

Книга за ученика по математика за 5. клас

Книга за ученика по математика за 5. клас

Татяна Аргирова, Вера Ковачева, Цена Иванова
Просвета Цена: 3.50лв. 3.33лв.

Поръчай Преглед

Математически вълшебства за подготвителна група 6 – 7 години